เป็นแสงส่องโลกให้ทีละคนเหมือนพระคริสต์ทรงทำ

    แสงส่องโลก