ข้ามการนำทางหลัก

สตรีในพระกิตติคุณ

สตรีในพระกิตติคุณ

นักประพันธ์และนักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันซึ่งเป็นที่เคารพยกย่องเขียนเกี่ยวกับผู้บุกเบิกชาวมอรมอนในยุคต้นดังนี้ “การที่ข้าพเจ้าไม่ยอมรับศรัทธาที่พวกเขามีไม่ได้หมายความว่าข้าพเจ้าแคลงใจในการอุทิศตนและวีรกรรมในการรับใช้ซึ่งเป็นที่ประจักษ์บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีของพวกเขา สตรีของพวกเขายอดเยี่ยม” 1

สตรีของศาสนจักรนี้เหลือเชื่อจริงๆ มีอยู่ทั่วพระคัมภีร์ ในประวัติศาสนจักรยุคต้น และจากการรับใช้ของเรากับสตรีในภาคเอเชีย เราเห็นคุณลักษณะและการบำเพ็ญประโยชน์มากมายของสตรีผู้ยิ่งใหญ่แห่งศรัทธา

สตรีแห่งศรัทธาในพระคัมภีร์และในประวัติศาสนจักร

สตรีแห่งศรัทธาในพระคัมภีร์และในประวัติศาสนจักร

เรื่องราวสั้นๆ แต่เปี่ยมด้วยความหมายของสตรีในพระคัมภีร์และในประวัติศาสนจักรแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติอันเป็นที่พึงปรารถนาหรือการกระทำที่เราพึงทำเช่นนั้นเมื่อเผชิญกับสภาพการณ์ที่คล้ายกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อเอวาเรียนรู้เรื่องแผนแห่งความสุข เธอ “ยินดี” และเธอกับอาดัม “ทำให้เรื่องทั้งปวงเป็นที่รู้” แก่ลูกหลานของพวกเขา2 เมื่อเอสเธอร์ซึ่งต้องเสี่ยงชีวิตเธอเองอย่างยิ่งขณะตกอยู่ในสถานการณ์ที่จะช่วยผู้คนของเธอ เธอขอให้คนอื่นอดอาหารเพื่อเธอและออกไปประกาศด้วยความกล้าหาญว่า “ถ้าฉันพินาศ ฉันก็พินาศ”3

คนเลี้ยงแกะมาเฝ้าพระผู้ช่วยให้รอดของโลกที่เพิ่งประสูติ เมื่อพวกเขาทำดังนี้แล้ว ‘จึงเล่าเรื่องที่เขาได้ยินถึงพระกุมารนั้น” แต่มารีย์ “เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้และรำพึงอยู่ในใจ”4

ซาไรยาห์เป็นห่วงบุตรชายของเธอตามปรกติวิสัยเมื่อพวกเขากลับไปเยรูซาเล็มเพื่อนำเอาแผ่นจารึกจากเลบัน หลังจากพวกเขากลับมาอย่างปลอดภัย นีไฟบันทึกความรู้สึกของบิดามารดาท่านว่า “ดูเถิดความปีติยินดีของพวกท่านเต็มเปี่ยม, และมารดาข้าพเจ้าได้รับการปลอบประโลม.”5

บุคคลแรกที่โจเซฟบอกเรื่องนิมิตแรกคือมารดาของท่านขณะที่เธอ “สอบถามว่าเป็นอะไร”6 อย่างเข้าใจ และเมื่อบริคัม ยังก์กับฮีเบอร์ ซี. คิมบัลล์ต้องจากภรรยาและลูกๆ ของพวกเขาไปเริ่มงานเผยแผ่ในประเทศอังกฤษทั้ง

ที่กำลังอยู่ในสภาวการณ์ยากลำบาก พี่น้องสตรีผู้กล้าหาญเหล่านี้กล่าวอวยพรให้พวกเขาเดินทางปลอดภัยโดยมีศรัทธาและความวางใจในพระเจ้าว่าครอบครัวของพวกเธอจะไม่เป็นอะไร7

ความสำนึกคุณต่อแผนแห่งความรอดที่เอวารู้สึกและความปรารถนาที่เธอจะสอนสิ่งนี้แก่ลูกของเธอ ความกล้าหาญและความเต็มใจของเอสเธอร์ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการนึกถึงผู้อื่นของมารีย์ มารดาของพระบุตรพระผู้เป็นเจ้า ความรักความห่วงใยที่มารดาซาไรยาห์มีต่อบุตรชายของเธอ ความเฉลียวฉลาดของลูซี แม็ค สมิธ ความภักดีและการเสียสละของแมรีย์ แอน ยังก์กับไวเลท คิมบัลล์แสดงให้เห็นคุณสมบัติมากมายอันเป็นที่ต้องการในครอบครัวและในศาสนจักร

นอกจากบรรดาบุตรชายของฮีลามัน มีพวกเราหลายคนในศาสนจักรสามารถพูดได้ว่า “เราไม่สงสัยเลยว่ามารดาของเรารู้เรื่องนี้.”8

สตรีแห่งศรัทธาในเอเชีย

สตรีแห่งศรัทธาในเอเชีย

เมื่อข้าพเจ้าเดินทางไปมาในภาคเอเชีย ท่ามกลางบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ประมาณครึ่งหนึ่ง ข้าพเจ้าพบสตรีผู้ชอบธรรมมากมายที่ดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณอย่างซื่อสัตย์ เราขอบคุณสำหรับการเอื้อประโยชน์อันล้ำค่าในการดูแลครอบครัวของพวกเธอและเสริมสร้างศาสนจักร พวกเธอแสดงให้เราเห็นศรัทธา ความหวัง จิตกุศลเมื่อพวกเธอดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติสำคัญสองข้อแรกที่ให้รักพระผู้เป็นเจ้าและรักผู้อื่น โดยได้รับอนุญาตจากพวกเธอ ข้าพเจ้าขอแบ่งปันแบบอย่างสามเรื่องจากหลายๆ เรื่องที่ข้าพเจ้าเห็นมา

ศรัทธา

ในเช้าวันอังคารของเดือนเมษายน ปี 2014 สวาโรปาแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายในอินเดียโดยไม่มีการเฉลิมฉลองตามประเพณี จากนั้นด้วยการเสียสละและศรัทธาอย่างยิ่ง สวาโรปาและชรีดฮาร์ ศรีกิริ สามีที่เพิ่งแต่งงานของเธอ ขึ้นเครื่องบินในคืนนั้นเพื่อผนึกกันในวันรุ่งขึ้นที่พระวิหารฮ่องกง ประเทศจีน ข้าพเจ้ามีสิทธิพิเศษในการประกอบพิธีผนึกให้พวกเขา

ไม่นานก่อนที่พวกเขาจะแต่งงานกัน มหาวิทยาลัยที่ดีเยี่ยมรับสวาโรปาเข้าเรียนโปรแกรมปริญญาโทสาขาฟิสิกส์ เมื่อสวาโรปาใกล้จบการศึกษามีเหตุการณ์สำคัญสองอย่างที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกัน ในวันที่ 6

เมษายน ปี 2016 สวาโรปาคลอดบุตรสาวที่น่ารัก และวันรุ่งขึ้นต้องสอบปลายภาคของโปรแกรมปริญญาโท เธอได้คะแนนสูงสุด เธอได้รับพรด้วยบุตรสาวผู้เกิดในพันธสัญญา และปริญญาโทสาขาฟิสิกส์ ผ่านศรัทธาที่ต่อเนื่องของเธอ และความวางใจในพระเจ้าตลอดจนแผนนิรันดร์แห่งความสุขของพระองค์

ความหวัง

ในเช้าวันเสาร์วันหนึ่งของปีที่แล้ว ก่อนการประชุมใหญ่ท้องถิ่น ประธานท้องถิ่นกับข้าพเจ้าไปเยี่ยมหลายครอบครัว มีครอบครัวหนึ่งเป็นสตรีโสด อายุประมาณห้าสิบปี เธอเข้าร่วมศาสนจักรเมื่อสองปีก่อน

สตรีที่ซื่อสัตย์คนนี้อาศัยอยู่ในห้องผนังคอนกรีตเล็กๆ ด้านในสุดของอาคารหลังใหญ่ โดยอยู่กับน้องชายผู้มีปัญหาสุขภาพบางอย่าง บ้านที่เป็นห้องเล็กๆ ห้องเดียวนี้ไม่มีเครื่องเรือน แต่สะอาดมาก เธอทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงตนเองและน้องชาย

ขณะที่เรานั่งบนพื้นและพูดคุยกับเธอ โดยมีประธานท้องถิ่นเป็นล่าม ข้าพเจ้าสังเกตว่าเธอติดบางอย่างบนฝาผนังที่อยู่ตรงหน้าเรา มีภาพเล็กๆ ของผู้สอนศาสนา ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก และ หลักแห่งความเชื่อ สิ่งที่เห็นชัดเจนบนผนังคือภาพของประธานมอนสัน ภาพพระวิหารฮ่องกง และพระวิหารมะนิลา ค่อนมาตรงกลาง เป็นภาพเขียนอันเป็นที่รู้จักของพระผู้ช่วยให้รอด ข้าพเจ้าเห็นได้ว่าสิ่งใดสำคัญต่อเธอ ถึงแม้สภาพการณ์ของเธอจะต่ำต้อยมากและโอกาสของชีวิตนี้จะจำกัด แต่ข้าพเจ้าเห็นความหวังและสันติสุขในเธอ ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความรักที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีต่อสตรีผู้นี้ ซึ่งเป็นธิดาคนหนึ่งของพระองค์ เธอแทบไม่มีสิ่งใดที่โลกให้ความสำคัญ แต่เธอรู้ว่าเธอคือธิดาของพระผู้เป็นเจ้าและเธอมีความหวัง

จิตกุศล

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2014 มีการจัดตั้งสเตคสองแห่งแรกในกัมพูชา ก่อนหน้าภาคสามัญของการประชุมใหญ่ ซิสเตอร์ดานี เพ็น ภรรยาของประธานบุนฮวก เอง ประธานท้องถิ่น ได้รับเชิญให้มาพบกับเอ็ลเดอร์เกอร์ริทท์ ดับเบิลยู. กอง และเอ็ลเดอร์ซีโน เชา เธอรู้สึกว่าท่านทั้งสองจะขอให้เธอสนับสนุนสามีในการเรียกฝ่ายประธานสเตคชุดใหม่ เธอวางแผนจะปฏิเสธ เธอกับลูกชายที่ยังเล็กต้องการให้เขาอยู่บ้านกับครอบครัว ครอบครัวของพวกเขาเสียสละมามากแล้วขณะที่เขารับใช้เป็นประธานท้องถิ่น

เมื่อเธอมาถึง คำถามแรกที่เอ็ลเดอร์กองถามคือ “คุณชอบอะไรเกี่ยวกับสามีของคุณ” ขณะที่เธอนึกถึงคุณลักษณะที่ดีหลายอย่างของเขา เธอตระหนักว่าเขาพัฒนาคุณสมบัติเหล่านั้นผ่านการรับใช้ฐานะปุโรหิตของ

เขา เธอตระหนักว่าเขาเป็นสามีและบิดาที่ยอดเยี่ยมเพราะการเรียกของเขา เธอไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไป แต่เต็มใจอย่างยิ่งที่จะยอมรับ

ซิสเตอร์ดานี เพ็นเป็นสตรีคนหนึ่งในบรรดาสตรีจำนวนมากที่ได้ช่วยสามีของพวกเธอรับใช้ผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตนเอง จิตกุศลของเธอ – ความรักที่เธอมีต่อพระผู้เป็นเจ้า สามี และสมาชิกของสเตคที่เขารับใช้ – เป็นแบบอย่างอันยิ่งใหญ่ของการรักษาพระบัญญัติสองข้อแรก เธอรักพระผู้เป็นเจ้าและรักผู้อื่น พร้อมทั้งสนับสนุนสามีของเธอในการรับใช้ที่สำคัญซึ่งเขาไม่สามารถทำได้หากไม่มีเธอ

ข้าพเจ้าขอบคุณสตรีที่ดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณและเป็นแบบอย่างสำคัญของคุณความดีแก่เราทุกคน ข้าพเจ้าได้รับพรอย่างมากผ่านการสอนของคุณแม่ข้าพเจ้าและจากการเป็นคู่ชีวิตของภรรยาข้าพเจ้า ไม่ว่าสภาพการณ์ของท่านจะเป็นเช่นไร ขอให้ท่านแสวงหาศรัทธา ความหวัง และจิตกุศล พร้อมทั้งเรียนรู้จากสตรีผู้ยิ่งใหญ่ในพระกิตติคุณ ■

อ้างอิง

1 Wallace Stegner, The Gathering of Zion: The Story of the Mormon Trail (1971), 13; see also Quentin L. Cook, 'LDS Women are Incredible,” Ensign, May 2011, 18.

2 ดู โมเสส 5:11-12

3 ดู เอสเธอร์ 4:16

4 ดู ลูกา 2:17, 19

5 ดู 1 นีไฟ 5:7

6 ดู โจเซฟ สมิธ ประวัติ ข้อ 20

7 Orson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball, 3rd ed. (Salt Lake City; Bookcraft, 1967), 266; ดู Church History In The Fulness Of Times, prep. Church Educational System, 2nd ed. (2000), 227-8 ด้วย.

8 ดู แอลมา 56:48