ท่านสามารถทำได้!

    ท่านสามารถทำได้!

    'ตราบเท่าที่เราเต็มใจลุกขึ้นและเดินต่อไปบนเส้นทาง…เราสามารถเรียนรู้บางสิ่งจากความล้มเหลวและทำได้ดีขึ้นและมีความสุขขึ้น' อ่าน ชม หรือฟังคำปราศรัย