ข้ามการนำทางหลัก

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

โธมัส สเป็นเซอร์ มอนสัน ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 2018 สิริอายุ 90 ปี

monson-prophet-friend
สิ่งที่ท่านจดจำได้ดีที่สุดเกี่ยวกับประธานมอนสันคืออะไร แบ่งปันความทรงจำของท่านและแสดงความอาลัยที่เฟสบุ๊กทางการของประธานมอนสัน แสดงความคิดเห็นบนเฟสบุ๊ก
ประธานมอนสันจุมพิตหน้าผากของหญิงชรา
โพสต์บล็อก บทเรียนห้าบทที่ท่านสอนซึ่งนำไปสู่ปีติในการเดินทาง

“เราเป็นพระหัตถ์ของพระเจ้าบนโลกนี้ โดยมีพระบัญชาให้รับใช้และให้กำลังใจบุตรธิดาของพระองค์ พระองค์ทรงพึ่งพาเราทุกคน”

โธมัส เอส. มอนสัน

ผู้รับใช้ที่อุทิศตนของพระเจ้า

วันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1963 โธมัส สเป็นเซอร์ มอนสันวัย 36 ปี ยืนที่แท่นพูดในแทเบอร์นาเคิลซอลท์เลคที่การประชุมใหญ่สามัญ  ท่านเพิ่งได้รับเรียกสู่การรับใช้ชั่วชีวิตในฐานะสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองซึ่งอายุน้อยที่สุดในรอบ 53 ปี ท่านแสดงประจักษ์พยานว่า “ข้าพเจ้าทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ พี่น้องทั้งหลาย  ไม่มีความกังขาในใจข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าทราบว่านี่คืองานของพระองค์”

ดูคำปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของท่าน ด้วยวัย 36 ปี โธมัส เอส. มอนสันเป็นผู้มีอายุน้อยที่สุดที่ได้รับเรียกสู่โควรัมอัครสาวกสิบสองในรอบ 53 ปี

“ประสบการณ์หอมหวานที่สุดในชีวิต”

ชีวิตท่านโดดเด่นเพราะท่านเอาใจใส่คนตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอ ไม่เฉพาะในช่วงที่ท่านรับใช้ในโควรัมสูงสุดของศาสนจักรเท่านั้น  ประธานมอนสันยื่นมือช่วยเหลือคนโดดเดี่ยวอ้างว้าง คนมีทุกข์ คนที่ถูกมองข้าม และคนที่ไม่มีใครนึกถึง  ท่านสละเสื้อผ้าและรองเท้าที่ท่านสวมใส่ ท่านใช้เวลานับไม่ถ้วนกับหญิงม่ายและคนเหล่านั้นในบ้านพักคนชราและโรงพยาบาล ท่านปลอบโยนและให้กำลังใจคนท้อแท้ ขาดศรัทธา หรืออยู่ไกลบ้าน อุปนิสัยของท่านเป็นคนร่าเริงแจ่มใส และเยาวชนชอบใจเมื่อท่านกระดิกหู อ่านเพิ่มเติม

จุดเริ่มต้นอันต่ำต้อย

โธมัส สเป็นเซอร์ มอนสันเกิดวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 1927 เป็นบุตรชายคนแรกและบุตรคนที่สองของจี. สเป็นเซอร์กับเกลดีส คอนดี มอนสัน  ท่านเติบโตทางฝั่งตะวันตกของซอลท์เลคซิตี้ รัฐยูทาห์ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่  ประธานมอนสันจะยอมรับเป็นคนแรกว่าท่านเป็นเหมือนเด็กชายทั่วไปและการทำดีในวัยเด็กของท่านมีความซุกซนรวมอยู่ด้วยซึ่งบางครั้งทำให้ท่านโดนดุ  อ่านเรื่องราวชีวิตของท่าน

เด็กชายทอมมี มอนสัน
เด็กชายทอมมี มอนสัน บุตรชายคนโตของจี. สเป็นเซอร์กับเกลดีส คอนดี มอนสัน
monson-family
ครอบครัวมอนสันประกอบด้วยแอน ทอม และคลาร์ก โธมัส เอส. และฟรานเซส มอนสันในทศวรรษ 1960
president-monson-and-sister-monson
ประธานโธมัส เอส. มอนสันและซิสเตอร์ฟรานเซส มอนสันเดินทางและรับใช้เคียงคู่กันเกือบ 65 ปีก่อนที่เธอจะถึงแก่กรรมในปี 2013

“ท่านเป็นที่รักของสมาชิกและผู้ไม่เป็นสมาชิกเพราะท่านดำเนินชีวิตเหมือนพระคริสต์อย่างแท้จริง ในการปฏิบัติศาสนกิจของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ พระองค์ ‘เสด็จไปทำคุณประโยชน์ … เพราะพระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์’ ประธานมอนสันน้อมรับแบบอย่างดังกล่าวเข้ามาไว้ในใจท่านและทำอย่างเดียวกัน”

ไฮดี สวินตัน ผู้เขียนชีวประวัติ
ไฮดี สวินตันผู้เขียนชีวประวัติเล่าเรื่องจากชีวประวัติของประธานโธมัส เอส. มอนสัน

คำสอนของศาสดาพยากรณ์

ประธานมอนสันมักจะเล่าเรื่องส่วนตัวเพื่อสอนหลักธรรมสำคัญในการประชุมใหญ่สามัญ  เข้าไปดูคำปราศรัยของประธานมอนสันจากการประชุมใหญ่สามัญครั้งก่อนๆ 

President Thomas S. Monson shakes hands with a boy
ประธานโธมัส เอส. มอนสันจับมือทักทายเด็กชายคนหนึ่งที่การประชุมใหญ่สามัญภาคบ่ายวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 2013

“‘จงรักเพื่อนบ้าน’ เป็นมากกว่าความจริงจากเบื้องบน นี่คือแบบฉบับของความดีพร้อม”

โธมัส เอส. มอนสัน
Hawaii
“ข้าพเจ้าทราบว่าประสบการณ์หอมหวานที่สุดในชีวิตนี้คือรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนของพระองค์ขณะพระองค์ทรงนำเราในการส่งเสริมงานของพระองค์” —โธมัส เอส. มอนสัน

สรุปข้อมูลชีวประวัติ

  • เกิดวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 1927 ในซอลท์เลคซิตี้ รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
  • ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยกองหนุนนาวิกโยธินสหรัฐ
  • ศึกษาธุรกิจที่มหาวิทยาลัยแห่งยูทาห์
  • แต่งงานกับฟรานเซส จอห์นสันเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 1948 ในพระวิหารซอลท์เลค
  • ได้รับเรียกเป็นอธิการเมื่ออายุ 22 ปี เป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสเตคเมื่ออายุ 27 ปี และเป็นประธานคณะเผยแผ่ในแคนาดาเมื่ออายุ 31 ปี
  • เป็นอัครสาวกในปี 1963 เมื่ออายุ 36 ปี—อัครสาวกอายุน้อยที่สุดที่ได้รับเรียกนับตั้งแต่ปี 1910
  • จบปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจขณะรับใช้เป็นอัครสาวก
  • รับใช้เป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุดเป็นเวลา 22 ปี
  • ได้รับการวางมือมอบหน้าที่และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานศาสนจักรคนที่ 16 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008