กองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษา

  กองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษา

  กำลังมองหางานที่ดีกว่า? ต้องการรับการอบรมเพื่อให้ได้งานดี?
  เริ่มตรงไหนดี? ลองเลือกวิธีต่อไปนี้
  • ถามอธิการหรือผู้อำนวยการสถาบัน
  • เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนเพื่อความสำเร็จในครั้งต่อไป
  • ออนไลน์ที่ www.lds.org/pef
  • โทรศัพท์หรือส่งข้อความไปที่หมายเลข: 088-874-5657

  ยิ่งพร้อม ขั้นตอนยิ่งง่าย!

  ดาวน์โหลดโปสเตอร์