ข้ามการนำทางหลัก

All Articles

ใบรับรองพระวิหารไม่ได้เป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่ง แต่สะท้อนถึงความเต็มใจและความมีค่าควรของเราที่จะรับพรของพระวิหาร
ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศถ้อยแถลงต่อไปนี้
เริ่มต้นในเดือนมกราคมปี 2019 เด็กจะจบปฐมวัยและเยาวชนจะก้าวหน้าขึ้นชั้นเรียนหรือโควรัมตามกลุ่มอายุ แทนที่จะตามวันเกิดของพวกเขา การ
ข่าวดี ความยินดีอย่างยิ่ง คนทั้งหลาย พระผู้ช่วยให้รอด พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราทุกคนและทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของมนุษยชาติทั้งปวง เรียนรู้พระชนม์ชีพและแบบอย่างของพระองค์มากขึ้น และวิธีดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์
ประธานเนลสันเน้นย้ำความสำคัญของพระเยซูคริสต์ในชื่อศาสนจักร “นี่เป็นศาสนจักรของพระองค์”
“จาก 38 สเตคและ 37 ท้องถิ่นในภาคเอเชีย มีน้อยมากที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิทธิพิเศษให้ไปเยี่ยมเยือน” เอ็ลเดอร์ฟังก์กล่าว “การได้เห็นผู้คนเติบโตเป็นรางวัลแม้ยิ่งกว่าการได้เห็นศาสนจักรเติบโต ขณะข้าพเจ้าเดินทางไปทั่วภาคเอเชีย ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความรักที่พระผู้เป็นเจ้ามีต่อบุตรธิดาของพระองค์และรู้สึกถึงความปรารถนาของพระองค์ที่จะทรงอวยพรพวกเขา”
กรุงเทพฯ — ภาพจำลองพร้อมด้วยรายละเอียดพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับการเผยแพร่วันนี้ ภาพจำลองประกอบด้วยพระวิหารหกชั้น ขนาด 44,405 ตารางฟุตที่สง่างามพร้อมกับยอดแหลมหลายยอดชี้ขึ้นสู่สวรรค์ พระวิหารจะสร้างด้วยวัสดุชั้นเยี่ยมและหัตถศิลป์จากช่างฝีมือที่ดีที่สุดโดยนัยของสุนทรียภาพต่อชุมชนในฐานะศาสนสถานแห่งการนมัสการ
งานแห่งความรอดสำหรับครอบครัวเราไม่อาจเสร็จสมบูรณ์ได้โดยช่วยแค่ตัวเราให้รอด เราต้องทำงานพระวิหารสำหรับคนเหล่านั้นผู้ล่วงลับไปสู่อีกด้านหนึ่งของม่าน
ข้าพเจ้าทราบว่าขณะที่เรายังคงเตรียมพร้อมและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในศาสนพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมทางวิญญาณและสิ่งสำคัญที่สุดในสัปดาห์ของเรา
ข้าพเจ้าทราบว่าขณะที่เรายังคงเตรียมพร้อมและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในศาสนพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมทางวิญญาณและสิ่งสำคัญที่สุดในสัปดาห์ของเรา
ในฐานะคู่แต่งงานวัยหนุ่มสาวที่มีความสุข เราย้ายเข้าไปเช่าอพาร์ตเมนต์ห้องเล็กๆ อยู่ เรามีที่นอนโฟมบนพื้นเป็นเตียง และอื่นๆ อีกเล็กน้อย แม็กซีนหารายได้ให้เราเป็นส่วนใหญ่ของปีนั้นจนกระทั่งเคทลูกสาวที่น่ารักของเราเกิดในเดือนตุลาคม จากนั้นเราอยู่ด้วยรายได้จำกัดจำเขี่ยติดต่อกัน 15 เดือน
คริส วิลเลียมส์ คุณพ่อลูกสี่และอธิการในยูทาห์ พาครอบครัวออกไปรับประทานอาหารข้างนอก ขณะขับรถกลับบ้านในคืนวันศุกร์อันน่าสลดใจ รถอีกคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็ว 60 ไมล์ต่อชั่วโมง คนขับอายุ 17 ปีและเมาสุรา รถที่เขาขับพุ่งเข้าชนรถของครอบครัววิลเลียมส์ แรงกระแทกทำให้รถหมุนคว้างไปปะทะเสาสะพานใต้ทางด่วน
พรของพระวิหารสำคัญต่อเราแต่ละคนและทุกคน เพื่อทุกคนจะได้รับพรของพระวิหาร พระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางให้เราสามารถช่วยคนที่ไม่มีเงินค่าเดินทางไปพระวิหาร
กิจกรรมทั้งหมดในศาสนจักรคือการเห็นชายหญิงกับลูกๆ ของพวกเขามีความสุขที่บ้าน ผนึกกันเพื่อกาลเวลาและชั่วนิจนิรันดร์
ในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลตลอดทุกยุคทุกสมัย เมื่อสภาพบางอย่างเป็นบาปมาก เกินไปหรือสังคมเป็นฝ่ายโลกมากเกินไป หรือชีวิตที่คนต่างชาติเริ่มทำ ลายมาตรฐาน ทางศีลธรรมและพระบัญญัติที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ ลูกหลานแห่งพันธสัญญาจะ ได้รับคำ สั่งให้หลบหนีเข้าไปในแดนทุรกันดารเพื่อสถาปนาไซอันและเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด อีกครั้ง
คลังรูปภาพ
กฎข้อแรกของสวรรค์ตามที่เราทราบคือการเชื่อฟัง  ท่านบิดาอับราฮัมผู้เป็นเหตุแห่งพรที่สัญญาไว้และพันธสัญญาที่เราทุกคนได้รับ ท่านได้รับสัญญานั้นผ่านการเชื่อฟังโดยไร้ข้อกังขา
ข้าพเจ้าสนับสนุนฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย  ข้าพเจ้าขอกล่าวคำพยานว่าท่านเหล่านี้ได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า  “การสอนในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด” เป็นการเปิดเผยที่ท่านได้รับเพื่อช่วยเตรียมบิดามารดาและผู้ปกครองของแต่ละครอบครัวได้เรียนรู้ถึงวิธีเลี้ยงดูบุตรโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางในแต่ละครอบครัวของเขาทั้งหลาย
ช่วงเวลาคริสต์มาสเตือนเราว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแสงสว่างของโลก ปีนี้เราขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการวันแห่งการรับใช้ทั่วโลกที่เราจะมุ่งมั่นปฏิบัติตามแบบอย่างของพระคริสต์  ท่านสามารถใช้ตารางนี้วางแผนกิจกรรมของท่านตลอดช่วงเวลา 25 วันจนถึงวันคริสต์มาส  
การรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่โบสถ์และในบ้านของเราจะเพิ่มศรัทธาของเราในพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ พระบุตรผู้เป็นที่รักของพระองค์ได้
ดิฉันรู้ว่าเมื่อเราลงมือทำ เราจะรู้ได้ว่างานนี้เป็นพรต่อชีวิตเรามากมายเพียงใดที่เราได้ช่วยจิตวิญญาณของพี่น้องของเรา 
การรักษาพระบัญญัติ โดยการสวดอ้อนวอน การศึกษาพระคัมภีร์ การทำตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม  การเป็นธิดาที่ดีของพระผู้เป็นเจ้า ทำให้ดิฉันพบทางแห่งความสุขอย่างแท้จริง
อนาคตของศรัทธาท่านไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่โดยการเลือก
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในการเดินทางกลับสู่บ้านบนสวรรค์ของเรา
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ของเราทรงประกาศว่า “เราเป็นความสว่างของโลก”  ข้อประกาศเช่นนั้นเป็นเครื่องหมายที่ให้ไว้เมื่อพระองค์ประสูติ ดาวดวงใหม่จะปรากฏทางทิศตะวันออกซึ่งจะนำนักปราชญ์ไปเฝ้าพระองค์ที่เยรูซาเล็ม
เมื่อเอ็ลเดอร์กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์มาเยือนกรุงเทพในเดือนพฤศจิกายนปี 1966 ท่านถวายคำสวดอ้อนวอนอุทิศเพื่อการเผยแผ่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในอาณาจักรไทย  ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายค่อยๆ ก้าวทีละน้อยในช่วงแรก และเวลานี้เราประจักษ์ถึงการเติบโตเป็นอันมากที่เกิดขึ้นในช่วงตลอด 50 ปีที่ผ่านมา  
พระเจ้าทรงมีพระเมตตาอันไม่มีขอบเขตให้แก่บุตรธิดาของพระองค์จึงได้ทรงจัดหาหนทางต่างๆ อยู่เสมอเพื่อช่วยนำพวกเขาไปสู่ความสูงส่งและชีวิตนิรันดร์  ความช่วยเหลืออย่างหนึ่งมาในรูปแบบของสภา
ประสบการณ์ “การนมัสการพระวิหาร” ครั้งแรกของข้าพเจ้ากับภรรยาเกิดขึ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม ปี 1981 เมื่อเราได้รับเอ็นดาวเม้นท์และผนึกในพระวิหารโตเกียว เราไม่ได้เข้าใจอะไรมากนักในตอนนั้นแต่เราถือว่านับแต่นั้นเป็นต้นมาการนมัสการพระวิหารเป็นพรในชีวิตเราทุกวัน
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ใคร่ขอประชาสัมพันธ์งานมอบรางวัลผู้ส่งเสริมคุณค่าสถาบันครอบครัวดีเด่นประจำปี 2558 หรือ Family Values Award 2015 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2015 เวลา 11:00-12:30 น. ณ อาคารประชุมของศาสนจักร ฯ บนถนนแจ้งวัฒนะ
การรับส่วนศีลระลึกเป็นศาสนพิธีส่วนตัวมาก  เราไม่สามารถขอให้ใครรับส่วนแทนเราได้  พันธสัญญาที่เราทำกับพระผู้เป็นเจ้าเป็นเรื่องส่วนตัวโดยธรรมชาติวิสัย  เราควรทำให้การรับส่วนศีลระลึกของเราในแต่ละสัปดาห์เป็นคำมั่นสัญญาส่วนตัวกับพระผู้เป็นเจ้า
เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ ปราศรัยต่อสมาชิกกว่าสองพันคนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมพิเศษเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2015
สำหรับผม บทบาทของปิตุในบ้านและผู้ประสาทพรคล้ายกันมาก
เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง ประธานภาคเอเชีย พร้อมด้วยเอ็ลเดอร์วิศิษฐ์  คณาคำ สาวกเจ็ดสิบภาค และประธานเดวิด เอ็ม. ซีเนียร์ ประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ เข้าพบแสดงความยินดีต่อพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
เราต้องพิสูจน์ค่าควรและเชื่อฟังพระบัญญัติก่อนที่เราจะเข้าพระนิเวศน์ของพระเจ้าได้
โดยผ่านศาสดาพยากรณ์ โจเซฟ---ผู้เป็นศาสดาพยากรณ์ และผู้เปิดเผย---พระลักษณะและ พระบุคลิกภาพที่แท้จริงของ พระผู้เป็นเจ้าได้รับการเปิดเผย ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณ ของพระเยซูคริสต์ได้รับการฟื้นฟู และเราแต่ละคนสามารถรู้ถึง สิ่งเหล่านี้ต้วยตัวเราเอง
Praiseworthy Music & Spiritual Moments. A musical fireside featuring internationally acclaimed pianist David Glen Hatch. Sunday, July 19, 6:00 pm. at Bangkok North Stake Center (50/33 Moo 4 Chaengwattana Road, T. Pakkret, A. Pakkret, Nonthaburi
สาวกเจ็ดสิบภาคเอเชียคนใหม่ เอ็ลเดอร์ควน มิง-ชุน และเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต คูมาร์ วิลเลียม
แผนแห่งความรอดไม่ได้มีไว้สำหรับผู้มีชีวิตอยู่ในขณะนี้เท่านั้นแต่ยังมีไว้เพื่อคนตายที่ไม่มีโอกาสรับแผนดังกล่าวในชีวิตนี้ด้วย การฟื้นฟูการสร้างพระวิหารเกิดขึ้นเพื่อให้โอกาสแก่ผู้วายชนม์เหล่านี้
teaser
เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงในใจเราเหมือนผู้คนของลาโมไนประสบในแอลมาบทที่ 19
ข้าพเจ้าคงจะไม่ดำรงตำ แหน่งที่ดำรงอยู่ปัจจุบันในศาสนจักรหากไม่ทำ ตามคำ แนะนำ ของเอ็ลเดอร์ฮาโรลด์ บี. ลี
หากไม่มีความสามารถในการตัดสินใจ เราจะไม่มีโอกาสเรียนรู้และหากไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตเราจะไม่เติบโตทางสติปัญญาหรือทางวิญญาณดังนั้นของประทานแห่งสิทธิ์เสรีจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อความสูงส่งของเราเราต้องเห็นคุณค่าของประทานอันลำเลิศนี้โดยใช้อย่างฉลาด
เมื่อเรานึกถึงคริสต์มาส เรามักจะนึกถึงการให้และรับของขวัญของขวัญสามารถเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีที่งดงามได้ แต่ก็สามารถลดความสูงค่าของเทศกาลและหันเหความสนใจของเราไปจากการเฉลิมฉลองการประสูติของพระผู้ช่วยให้รอดในวิธีที่มีความหมายได้เช่นกัน
พระเจ้าทรงบัญชาให้เราจ่ายส่วนสิบ “เพื่อการสร้างนิเวศน์ของเรา” – ซึ่งคือการสร้างพระวิหาร ความสามารถของเราในการสร้างและทำงานพระวิหารขึ้นอยู่กับส่วนสิบและการบริจาคของสมาชิกศาสนจักร
ในการช่วยพระคริสต์ เราต้องทำงานด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันและประสานสอดคล้องกันโดยสมบูรณ์ ทุกคน ทุกตำแหน่ง ทุกการเรียกมีความสำคัญเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้พระเจ้าของเรา พระเยซูคริสต์
“ต่อมาพระเจ้าทรงทดลองอับราฮัม และตรัสกับท่านว่า ‘อับราฮัม’ ท่านทูลว่า ‘ข้าพระองค์อยู่ที่นี่’ พระองค์ตรัสว่า ‘จงพาบุตรของเจ้าคืออิสอัคบุตรคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารัก ไปยังดินแดนโมริยาห์ และถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องบูชา บนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้า’…”
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับคำ แนะนำ มาเป็นเวลาหลายปีให้เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยการออมเงินไว้จำนวนหนึ่ง การทำเช่นนั้นจะเพิ่มความรู้สึกอุ่นใจและความผาสุกอย่างมิอาจประมาณ ทุกครอบครัวมีความรับผิดชอบจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับตนเองในขอบเขตที่เป็นไปได้
กองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษาสามารถเป็นบันไดสู่ความสำเร็จ ดังนั้นจงเริ่มก้าวแรก ท่านไม่เดียวดาย—พระบิดาบนสวรรค์จะประทานพรท่าน!
คำตอบของพระผู้เป็นเจ้าสำ หรับคำ สวดอ้อนวอนของเราไม่ได้มาโดยทันทีเสมอไป—บางครั้งดูเหมือนจะไม่มาเลยด้วยซ้ำ —แต่พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าอะไรดีที่สุดสำ หรับบุตรธิดาของพระองค์ แน่นอนว่าวันหนึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนขึ้น และในวันนั้นเราจะรับรู้ถึงคุณความดีและความเอื้ออาทรจากสวรรค์
การกลับใจเป็นเหมือนมีดตัดทำลายห่วงโซ่แห่งบาปซึ่งผูกมัดและบีบรัดศรัทธาของเรา
ผมไม่อยากเรียนรู้ แต่ผมก็พอมีมารยาทอยู่บ้าง ผมจึงบอกเชิงปฏิเสธกับผู้สอนศาสนาไปว่า “ขอบคุณครับ แต่นี่ไม่ใช่ทางของผม'
เพราะเราพระผู้เป็นเจ้า, และแขนของเรามิได้สั้นลง; และเราจะแสดงปาฏิหาริย์, เครื่องหมาย, และการอันน่าพิศวง, แก่คนทั้งปวงผู้ที่เชื่อในนามของเรา.
บิดาจึงตอบว่า ‘ลูกเอ๋ย ลูกอยู่กับพ่อตลอดเวลา สิ่งของทั้งหมดของพ่อก็เป็นของลูกอยู่แล้ว แต่นี่เป็นเรื่องสมควรที่เราจะชื่นชมยินดีและรื่นเริง เพราะน้องคนนี้ของลูกตายไปแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีก หายไปแล้วแต่ยังได้พบกันอีก’ (ลูกา 32-15:31)
พระเจ้าทรงจัดหาวิธีให้เรารู้สึกถึงความรักในครอบครัวซึ่งสามารถดำรงอยู่ชั่วกาลนาน คนหนุ่มสาวในศาสนจักรทุกวันนี้กำลังรู้สึกว่าใจพวกเขาหันไปหาครอบครัว พวกเขากำลังค้นหาชื่อสมาชิกครอบครัวผู้ไม่มีโอกาสได้รับศาสนพิธีแห่งความรอดในชีวิตนี้
พระเจ้าทรงคาดหวังให้ท่านและข้าพเจ้าทำงานประวัติครอบครัวของเราให้ดี ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำหากเราจะทำงานของเราให้ดีคือมีพระวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์สถิตกับเรา เมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมเท่าที่เรารู้ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไร พระองค์จะทรงเปิดทางให้เกิดสัมฤทธิผลในพรที่เราแสวงหาอย่างจริงจังด้วยความขยันหมั่นเพียร
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะแสวงหาโอกาสเป็นพิเศษที่จะเป็นเพื่อนและครูพี่เลี้ยงในการอ่านพระคัมภีร์กับผู้ที่เพิ่งเริ่มการเดินทางของพวกเขาในพระคัมภีร์ จากนั้นเราทุกคนจะพร้อมใจกันกล่าวว่า “พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์
สมอต้องมั่นคง แข็งแรง และได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพดีเพื่อให้พร้อมใช้เมื่อจำเป็น นอกจากนี้ สมอต้องยึดอยู่กับรากฐานที่สามารถทานน้ำหนักของแรงต้านได้
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่างของการรับใช้ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน พระชนม์ชีพที่ดีพร้อมของพระองค์อุทิศให้แก่การรับใช้พระบิดาบนสวรรค์และบุตรธิดาทุกคนของพระบิดา จุดประสงค์เดียวกันของพระบิดาและพระบุตรคือมอบของประทานแห่งความเป็นอมตะและพรแห่งชีวิตนิรันดร์ให้แก่เราทุกคน (ดู โมเสส 1:39)
เพราะพระองค์ทรงรักเรา พระองค์จึงประทานราวเหล็ก—พระคัมภีร์และถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อเรายึดพระวจนะ ของพระผู้เป็นเจ้าไว้แน่นตลอดเวลาเราจะรู้สึกถึงความรักของพระองค์ เราจะได้รับการดลใจที่จำเป็น เราจะเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างลึกซึ้ง และไปถึงจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตนิรันดร์ของเราอย่างปลอดภัย
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงสอนดังนี้ “เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอด คนนั้นจะเสียชีวิต แต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา คนนั้นจะได้ชีวิตรอด” (ลูกา 9:24)
ไฮไลท์บทความที่น่าสนใจ - โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ: ผู้ปกป้องศรัทธา (หน้า 32), ศาสนจักรในเม็กซิโก—ประวัติศาสตร์อันเฟื่องฟู อนาคตที่สวยงาม (หน้า  24), สาระสำคัญสหกิจกรรมปี 2014 (หน้า 50, 52, 53), กิจกรรมระบายสีและแผนภูมิการอ่านพันธสัญญาเดิม (หน้า 74, 76)
คู่มือสำหรับวันอาทิตย์ปี 2014
ขอให้เราเอื้อมออกไปหาผู้อื่นด้วยศรัทธาและด้วยความรัก
บรรดาผู้แสวงหาอย่างพากเพียรที่จะรู้จักพระคริสต์จะรู้จักพระองค์ในท้ายที่สุด
ศึกษาเกี่ยวกับถ้อยคำของการประชุมใหญ่สามัญและสื่อมีเดียที่เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร จงตามเรามา
อย่าปล่อยให้ความกลัวเข้ามาแทนที่ศรัทธาของเรา เราสามารถต่อสู้กับความกลัวเหล่านั้นได้โดยเสริมสร้างศรัทธาของเราในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์!
ตราบเท่าที่เราเต็มใจลุกขึ้นและเดินต่อไปบนเส้นทาง…เราสามารถเรียนรู้บางสิ่งจากความล้มเหลวและทำได้ดีขึ้นและมีความสุขขึ้น...
แสงอรุโณทัยมาพร้อมวันใหม่ทุกวัน—ไม่เฉพาะสำหรับโลกเท่านั้นแต่สำหรับเราด้วย และการเริ่มต้นใหม่มาพร้อมวันใหม่—เป็นโอกาสให้เริ่มต้นอีกครั้ง
คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล ประธานโธมัส เอส. มอนสัน โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
พระเจ้าทรงนึกถึงคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์ทรงเล่าอุปมาเรื่องแกะหาย ในอุปมาเรื่องนี้ พระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าพระองค์ทรงละแกะเก้าสิบเก้าตัวนั้นไว้เพื่อออกไป ช่วยชีวิตแกะหนึ่งตัวที่หายไป  พระองค์ทรงขอให้เราทำเช่นเดียวกัน
ไม่ว่าท่านอยู่ที่ใด ท่านมีมิตรสหายผู้กำลังแสวงหาความสุขมากขึ้นแบบที่ท่านพบในการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ ที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ พวกเขาอาจจะไม่สามารถอธิบายความสุขนั้นเป็นคำพูดได้ แต่พวกเขารับรู้ได้เมื่อเห็นความสุขนั้นในชีวิตท่าน พวกเขาจะอยากรู้ที่มาของความสุขนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเห็นว่าท่านเผชิญการทดลองเช่นเดียวกับพวกเขา
บียอนด์ไฟว์ (Beyond 5) กลุ่มนักร้องเด็กหนุ่มมากพรสวรรค์อายุระหว่าง 14-18 ปีห้าคนจากรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ออกทัวร์คอนเสิร์ตการกุศลร้องเพลงเนื้อหาสะอาดและดนตรีสร้างแรงบันดาลใจทั่วทวีปเอเชียตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยจัดไฟร์ไซด์พิเศษที่อาคารอโศกเมื่อวันที่ 13 และคอนเสิร์ตที่จังหวัดพิษณุโลกและกรุงเทพฯ ในวันที่ 14, 16 ตามลำดับ
จำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ของเยาวชนที่ตอบรับการเรียกของศาสดาพยากรณ์เร่งการเติบโตของงานเผยแผ่ศาสนา ในฐานะสมาชิกและผู้นำ เรามีโอกาสเดียวกันที่จะพบตนเองทำงานแห่งความรอดของพระผู้ช่วยให้รอด
ท่านได้รับพลัง สิทธิอำนาจ และหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการปฏิบัติศาสนกิจทันทีที่ท่านรับการแต่งตั้งฐานะปุโรหิต
ขอเชิญสมาชิกทุกท่านและผู้สนใจร่วมรับชมบันทึกการถ่ายทอดการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่ 183 ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
งานคริสต์มาสปี 2013 สเตคกรุงเทพฯ
เป็นอีกหนึ่งปีที่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้ส่งเสริมคุณค่าสถาบันครอบครัวดีเด่น หรือ Family Values Awards เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง แล้วเผื่อแผ่ไปยังสมาชิกในสถาบันครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน
ลำดับเหตุการณ์สำคัญของศาสนจักรในประเทศไทย