คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ

1645/6 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร: 0-2652-7717

ศูนย์บริการ ประเทศไทย

1645/6 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร: 0-2652-7722
โทรสาร: 0-2652-7720

ศูนย์หนังสือ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งพิมพ์

ศูนย์สเตคกรุงเทพ

72 จุลินทร์ สุขุมวิท21(อโศก) เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

ทำนัดรับปิตุพร   |    แจ้งรายชื่อผู้รับปิตุพรที่ต้องติดต่อเพื่อรับปิตุพรใหม่

เซมิเนรีและสถาบันศาสนา

1645/6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร: 0-2652-9003 หรือ 0-2652-7722 ต่อ 600-601
โทรสาร: 0-2652-9004

ย้อนหลัง - การให้ข้อคิดทางวิญญาณ | Archive - CES Devotional 

หน่วยงานประชาสัมพันธ์และกิจสาธารณะ

1645/6 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เอ็ลเดอร์ แมนนิง 08-2337-6677

หน่วยบริการข้อมูลการจ้างงาน

1645/6 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เอ็ลเดอร์ มาร์เวล 08-8874-5657
ซิสเตอร์ มาร์เวล 08-1259-5065

หน่วยงานสวัสดิการเพื่อมนุษยธรรม

1645/6 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร: 0-2652-7722 ต่อ 123
โทรสาร: 0-2652-7720

Phuket Meeting House

Metropole Hotel, 1 Soi Surin, Montri Road, Phuket 83000

Map location: https://goo.gl/maps/8xt2M

Contact info:

Thai Speaking: Brother Wiroj 087-621-8169

English Speaking: Brother Kampanat 087-095-5754

Email: ldsphuket@gmail.com

FB page: https://www.facebook.com/ldsphuket